Français Deutsch English Nederlands Português Español Italiano Polski العربية 中文 日本語 русский Szwedzki Ελληνικά 한국어 

Datorbibliotek
SWT.JAR  (Windows/MacOS/Linux/Solaris , 32/64bits)


Kompatibilitetsproblem kan uppstå när programmet startas. Detta kan bero på en felaktig version av SWT-biblioteket. BURK! Du kan hämta den version som motsvarar operativsystemet på följande adress:
 
Aix  swt.jar[#1] SWT.JAR - aix-gtk-ppc
 swt.jar[#2] SWT.JAR - aix-gtk-ppc64
HP  swt.jar[#3] SWT.JAR - hpux-ia64-32
Linux  swt.jar[#4] SWT.JAR - linux-gtk-ppc64
 swt.jar[#5] SWT.JAR - linux-gtk-x86
 swt.jar[#6] SWT.JAR - linux-gtk-x86-64
MacOSX  swt.jar[#7] SWT.JAR - macosx-carbon
 swt.jar[#8] SWT.JAR - macosx-cocoa
 swt.jar[#9] SWT.JAR - macosx-cocoa-x86-64
Solaris  swt.jar[#10] SWT.JAR - solaris-gtk-sparc
 swt.jar[#11] SWT.JAR - solaris-x86
Windows  swt.jar[#12] SWT.JAR - windows-x86
 swt.jar[#13] SWT.JAR - windows-x86-64
 
1) Ladda ner SWT-filen. JAR som motsvarar ditt operativsystem
2) Byt ut SWT-biblioteket. JAR i programmappen EuropeSoftwares

 
 

EuropeSoftwares / SIRET 483 833 471 00012 / Alla rättigheter reserverade 2005 - 2023 / FRANCE